Com triar un hosting WordPress per al professional?

hosting WordPress per al professional

Si has arribat a aquest post és perquè com a professional freelance o agència segurament t’has adonat que triar un bon hosting per als teus clients no és el mateix que triar-ho per al bloc “les receptes de l’àvia” (com em va proposar la meva mare no pas gaire).

En aquest post ens centrarem en els criteris a tenir en compte en triar un hosting WordPress adequat pel freelance, estudi o agència dedicats al desenvolupament i manteniment d’espais web WordPress.

Una altra review més! A qui creure?

Aquest post “pot contenir opinió”, siguem sincers, si. Som, wetopi, un proveïdor de serveis especialitzats WordPress. Però a continuació ens centrarem en donar-te eines amb les quals tu mateix, professional del desenvolupament i disseny WordPress, puguis analitzar aspectes clau que et permetin triar un bon hosting.

No hi ha una review sense un afiliat darrere

El mercat del hosting és un mercat extremadament competitiu on la majoria dels proveïdors competeixen per preu amb ofertes molt agressives. Ofertes on tot és fàcil, ràpid, segur i barat.

És tal el grau de competència, que la pròpia projecció de marca que impulsem des de les empreses va perdent rellevància enfront del “que diuen els altres”. Per aquest motiu tota empresa de hosting s’ha bolcat a crear xarxes d’afiliats i partners destinant importants marges per alimentar la venda a través d’aquest canal.

Tenint en compte l’enrarit que està el mercat de reviews i comparatives de hostings, creiem que des de la nostra posició el més oportú és evitar el rànquing de proveïdors, i ajudar en l’elecció d’unes bones pautes i criteris de selecció.

No te la pots jugar.

La selecció d’un bon proveïdor de hosting és “cosa seriosa”. Com a freelance, professional o agència, el servei de hosting no deixa de ser la matèria primera del nostre treball.

Facilitar o prescriure un bon servei de hosting als nostres clients ajudarà a guanyar-nos la seva confiança.

Dit això, és igualment oportú dir que: una mala tria ens pot portar a un desastre que desencadeni en pèrdua de projectes o molt pitjor que malmeti la nostra reputació al mercat.

5 Bons criteris de selecció de hosting per al professional WordPress

1 La Velocitat

El primer aspecte que a tots ens ve en ment. És obvi i al nostre entendre més que un criteri a tenir en compte, hauríem de considerar-ho un requisit.

Podriem pensar que la velocitat és aquella aspecte a tractar quan el projecte es fa gran i creix la seva audiència … Però no hauria de ser així.

No és necessari recordar que WordPress és una eina que s’alimenta d’extensions i complexos temes. I sí, encara sent professionals i capaços de reprimir el clicsobre “Afegir nou” plugin, aviat el nostre WordPress acabarà sent una peça complexa que consumirà gran quantitat de recursos.
Important, aquests són només criteris relacionats amb el servei de hosting. Per optimitzar la velocitat d’una web WordPress no has de confiar exclusivament en el teu servidor. Pots aprofundir més en aquest post.

Php7-fpm + nginx

Aquesta és la millor combinació si volem esprémer la capacitat de processament del nostre servidor.
Fins i tot passant pel davent vindria la següent opció:

Emmagatzematge SSD (Solid State Disks).

Com a professional és molt el temps que dediques en el backend del teu WordPress:

Els que gestionem WordPress complexos sabem quant desesperant que pot arribar a ser treballar en el backend d’un e-commerce, un web multilingüe o simplement un WordPress amb sobrecàrrega de plugins.

Quan no hi ha velocitat, un sistema de cache ens pot salvar la pell a l’extrem client, però de poc ens servirà per a les tasques diàries d’administrar continguts en WordPress.

Has d’apostar per infraestructura ràpida i una de les millors inversions és utilitzar storage sobre discos SSD.

La prova del TTFB.

TTFB “Time to first byte” ens ajuda a mesurar el temps que emprem a contactar el nostre servidor (latència de la xarxa), més l’empleat en la construcció de la pàgina (Web Application) més el temps emprat a fer-nos arribar per la xarxa el primer “bloc” o byte.

En aquest post sobre com millorar la velocitat de WordPress tractem amb més detall l’ús d’aquesta mètrica.

Tornant a la prova, instal·larem un WordPress sense adulterar i desactivarem tot tipus de caches. Després observarem unes quantes vegades l’Estafi To First Byte de la pàgina inicio de WordPress.

TTFB hauria de ser inferior als 200ms.

Mesurar el TTFB a la pàgina d’inici del nostre WordPress ens serveix com a barem per comparar. El TTFB combina el temps de construcció i el temps que triga a arribar fins al nostre navegador el primer byte.

Atenció, no resultaria tan interessant fixar-nos en el TTFB d’una imatge gif ja prefabricada. En aquest cas el temps de procés és poc rellevant, la imatge no necessita consultar la base de dades ni usar php.

La prova del TTFB del costat administrador.

Per validar que estem davant un bon hosting WordPress, hem d’assegurar-nos que el costat admin del nostre WordPress és també ràpid. Com a professionals, no és necessari recordar que passarem moltes hores en la rebotiga de WordPress.

El millor en aquest cas és mesurar el TTFB del nostre Escriptori WordPress. No oblidem recarregar un parell de vegades la pàgina i deshabilita la cache del navegador.

Hauríem d’obtenir un TTFB inferior als 200ms.

2 Seguretat i aïllament de recursos

Servidor dedicat.

Optar per un servidor dedicat és la primera opció que ens ve en ment quan tractem de fugir d’una mala experiència amb un servei de hosting compartit. La nostra recomanació és: opta per un servidor dedicat sempre que es compleixin les següents regles:

  1. El servidor dedicat inclou administració i securización. O bé disposem d’un equip de treball en el qual existeix el rol de sysadmin.
  2. Un WordPress per servidor. Evita, costi el que costi, convertir el teu servidor en un “Hosting compartit”.

Aïllament de recursos.

Si no ens podem permetre un WordPress per servidor, sempre haurem d’exigir un bon sistema d’aïllament de comptes i recursos: CloudLinux, CageFS, en son un exemple.

Firewall o proxy invers capaç de filtrar tràfic.

Segons un informe de Incapsula un 28.9% del tràfic és de bots maliciosos! https://www.incapsula.com/blog/bot-traffic-report-2016.html

És molt aconsellable alliberar el nostre WordPress de tràfic indesitjat. Amb això aconseguirem reduir el consum de recursos i alliberar-nos de potencials atacs.

Tenim dues opcions:
La primera és afegir una capa de seguretat al nostre WordPress instal·lant un plugin de seguretat.
La segona, més eficient, alliberar el nostre servidor WordPress d’aquest treball i tenir un servei extern. Un reverse proxy que actuï com a WAF, Firewall d’Aplicacions Web.

A Wetopi per exemple fem servir regles dinàmiques de filtrat molt específiques per WordPress. Aquest tipus de tallafocs aprenen del tràfic dirigit a tots i cadascun dels WordPress i comparteixen de forma global aquest coneixement, alliberant tota la xarxa interna d’un volum molt important de tràfic no legítim.

HTTP/2

A hores d’ara Google ens ha deixat clar que vol que servim les pàgines amb https. No hi ha discussió.

El problema al que un s’enfronta en servir pàgines sota protocol HTTPS és el del pobre rendiment.

Ja no hauria de ser així!

Fa temps que el protocol HTTP/2 està aquí per convertir el problema en un avantatge.

HTTP/2 permet el “Multiplexing” i la Compressió de capçaleres, cosa que compensa amb escreix l’ús d’encriptació TLS. El problema és que no tots els proveïdors han posat al dia la seva infraestructura.

Verificarem que les connexions https usen la nova especificació HTTP/2. Si fem servir Google Chrome, en el panell Networking de les Developer Tools, a la columna corresponent al protocol hauríem de llegir: h2, http2 o quic.

3 Suport

Quan avui dia se’ns presenta un problema, poques vegades té a veure amb incidències generalitzades com la caiguda d’un servei.

Els problemes amb els quals solem perdre temps solen ser més sofisticats: redirecció infinita, pàgina en blanc, temps de resposta excessius, intrusions, malware, corrupció de dades, incompatibilitat de plugins, …

Com a professionals del desenvolupament i disseny de sites en WordPress, hem de tenir en compte que el nostre nivell de coneixements en matèria WordPress probablement superarà al de la majoria del personal d’un call center de serveis de hosting genèrics.

Hem de posar-nos en el seu lloc, no és econòmicament factible tenir en un centre de suport, un equip especialitzat en cadascuna de les aplicacions allotjades en un servidor web: Drupal, Joomla, Magento, Prestashop, WordPress,…

És davant els problemes pels quals no aconseguim trobar resposta, quan comencem a sofrir desviaments de pressupost. Per això un bon ajut en suport pot ser vital per evitar perdre diners.

Criteris a seguir:

Triar un servei amb suport especialitzat en WordPress.

Triar i sobretot provar el servei de suport.

Necessitarem agilitat.

Ideal si podem parlar o xatejar amb un tècnic doncs evitarem l’escalat que no és més que pujar en la jerarquia del call center fins a arribar a algú que sap del que parlem.

Evitarem allotjaments per sota dels 6€ al mes.

Siguem sincers, posem-nos en lloc. No surten els comptes si volem resoldre amb elegància “problemes” pel mòdic preu de 6€/mes

4 Temps

El temps, com a professionals, és el nostre recurs més escàs. Hem de començar a valorar de forma adequada aquest recurs.

Qualsevol proposta capaç de reduir els temps del cicle de desenvolupament o simplement sigui capaç d’alliberar-nos de tasques inútils i repetitives, haurem de tenir-la molt en compte.

Com reduir els temps de desenvolupament i manteniment de WordPress?

Donar el salt i desenvolupar els projectes on-line

Sense cap dubte treballar els projectes web online, ens permetrà reduir els temps de desplegament i ens facilitarà al llarg del procés la interacció i col·laboració amb el client.

Un bon entorn de desenvolupament online haurà de tenir velocitat. És el nostre temps i paciència la que està en joc. Si el nostre proveïdor va passar els requisits de l’apartat anterior això no hauria de ser un problema.

Precaució: tots usem els slogans “comença gratis” i actualitza a un pla professional en entrar en producció. Cura! pot ocórrer que l’entorn de desenvolupament “gratis” no rendeixi com el pla professional!

En wetopi disposes d’entorn de desenvolupament gratuït i el teu servidor és el mateix que usaràs en producció.

Sistema de clonació.

La capacitat per clonar el nostre WordPress durant processos de desenvolupament o manteniment ens permeten reduir temps i disgustos.

Avui dia tenim moltes maneres de crear còpies de WordPress. Haurem de prestar especial atenció en el procés. La pregunta que ens hauríem de fer davant un proveïdor és:

És senzill i ràpid crear un clon?

Hauríem d’evitar sistemes de clonació que quedin integrats dins del propi WordPress producció o aquells el procés dels quals sigui molt llarg o complex.

En wetopi la clonació es realitza a nivell d’infraestructura (repliquem tot el servidor) i es redueix a un sol clic de ratolí.

Si encara no has descobert la necessitat de clonar, aquí trobaràs un petit tutorial

Necessitem Staging amb pas a Producció.

Qualsevol tasca, sigui desplegar un backup, testear un nou plugin en un clon, validar compatibilitat d’una actualització, etc. És important portar-la a terme en un entorn Staging que ens permeti, si ens convé, passar-la en producció.

Altres economizadores de temps

Poc a poc van atterrant una nova generació de proveïdors amb panells de gestió especialitzats en WordPress. Potser la desaparició d’aquests panells generalistes ens sembli un pèrdua de funcionalitats, però en realitat l’especialització ens permet la simplificació i reduccó dels temps destinats a tasques no productives.

A continuació enumerem algunes funcionalitats que ens ajudaran a guanyar temps:

Single Sign On. Accés unificat des del panell a l’administració a tots els nostres WordPress.

Actualitzacions de WordPress automatitzades.

Transferència de projectes. Tasques esporàdiques com transferir la facturació o migrar projectes entre comptes han de poder-se realitzar amb senzillesa.

Backups automatitzats.

Restauració de backup en Staging amb pas a producció.

Col·laboració. Sistemes que permetin la col·laboració i el treball en equip.
Qualsevol element que agilitzi el nostre cicle de treball, per exemple, poder convidar a desenvolupadors externs sense haver de crear comptes d’accés ftp, mysql, WordPress.

Gestió automatitzada de certificats HTTPS.

5 Escalabilitat

Els projectes escalen a poc a poc en el temps o de forma estacional en alguns casos. El criteri clau a preguntar en aquest apartat és

  • Que cal fer per escalar el meu servidor?
  • Puc escalar per un període de temps per satisfer demandes puntuals?
  • Puc créixer de forma progressiva sense migracions ni interrupcions?
  • Quin cost té l’escalat?
  • Al interrompre el període de facturació perdrem la inversió?

Resumidament, som uns techies apassionats per WordPress que hem creat Wetopi, un Allotjament WordPress Gestionat, per minimitzar la fricció a la que tot professional s’enfronta en treballar i allotjar projectes WordPress.

Inclou servidors de desenvolupament Gratis.
No cal tarjeta de crèdit.