Termes del servei

Última actualització: 26 de Novembre de 2020

Termes del servei (versió estesa)

En aquest document es detallen els termes i condicions que regulen els serveis i continguts que trobaràs en wetopi.com. Tot usuari que es registri creant un compte en https://app.wetopi.com/signup estarà acceptant els termes i clàusules que es troben a continuació.

Condicions (versió reduïda)

Aquestes condicions regulen tot contingut i serveis que trobaràs en wetopi.com

Identitat

El teu acord és amb Inte, implantació de noves tècniques empresarials, S.L. CIF B61386777, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 29858, foli 0073, fulla 163237 inscripció 1a, amb domicili social en C/Granollers 51 – 08173 de Sant Cugat del Valls , Barcelona – España, catalogada per Dun&Bradstreet amb Número D-O-N-S: 564329605 (d’ara endavant, “Inte”, “Wetopi” o “nosaltres”).

Per a qualsevol consulta o proposta, contacta’ns a través del correu [email protected] o del telèfon 93 675 66 63.

Identitat

El teu acord és amb wetopi una marca de Inte S.L. amb CIF B61386777

Pots contactar [email protected] o T. 936756663.

Llegeix aquest acord detingudament abans de registrar-te. En registrar-te, creant un compte en https://app.wetopi.com/signup, acceptes regir-te pels termes i condicions del present acord. Si no estàs d’acord amb tots els termes i condicions del present acord, no podràs accedir al lloc web ni usar cap dels serveis. Si després de registrar-te canvies d’opinió, en qualsevol instant, pots eliminar el teu compte deixant d’usar a l’instant el servei. Si aquests termes i condicions es consideren una oferta de Wetopi, la seva acceptació està expressament limitada a aquestes condicions.

Si utilitzes Wetopi hauràs d’acceptar les condicions. Si canvies d’opinió, tu mateix pots eliminar el teu compte.

El lloc web no està dirigit a nens menors de 13 anys i el servei del lloc web sol s’ofereix a usuaris majors de 13 anys. No has de registrar-te per a usar el lloc web si tens menys de 13 anys. Qualsevol persona que es registri com a usuari o que proporcioni la seva informació personal al lloc web declara que és major de 13 anys.

Wetopi és per a majors de 13 anys.

El teu lloc i el teu compte de wetopi.com.

Si crees un website usant servidors Wetopi, seràs el responsable de mantenir la seguretat del teu compte i del teu website; a més, seràs el responsable de totes les activitats que s’efectuïn amb aquest compte i de qualsevol altra acció que es dugui a terme en relació amb el website. No has de descriure ni assignar paraules clau al teu website d’una manera il·legal, que condueixi a equívoc o que estigui ideat per a explotar el nom o la reputació de tercers; així mateix, Wetopi podrà canviar o eliminar qualsevol descripció o paraula clau que consideri inapropiada, il·legal o que, d’una altra manera, pugui originar responsabilitats a Wetopi. Has de notificar immediatament a Wetopi qualsevol ús no autoritzat del teu website o del teu compte, així com qualsevol altra infracció de la seguretat. Wetopi no serà responsable de cap dels teus actes o omissions, inclosos els danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats d’aquests actes o omissions.

El teu lloc i el teu compte.

Tu ets el responsable del que facis amb el teu web. Si alguna cosa compromet a Wetopi, ens dónes permís per a intervenir.

Responsabilitats relacionades amb el contingut dels teus llocs web.

Wetopi no ha revisat, ni pot revisar, tot el material, inclòs el programari informàtic, publicat en els teus llocs web; no pot, per tant, ser responsable del contingut, l’ús o els efectes d’aquest material. En gestionar els servidors que publiquen el teu lloc web, Wetopi no declara ni insinua que doni el seu suport al material publicat o que cregui que aquest material és adequat, útil o no perjudicial. Serà responsabilitat teva adoptar les precaucions necessàries per a protegir-te a tu mateix i el teu lloc web de qualsevol contingut perjudicial o nociu. Wetopi rebutja qualsevol responsabilitat pels perjudicis resultants de l’ús que facin els visitants dels teus llocs web o de les descàrregues que realitzin aquests visitants del contingut en ells publicat.

Sense limitació d’aquestes representacions o garanties, Wetopi té dret (però no l’obligació) a (i) rebutjar o eliminar qualsevol contingut que, en la seva opinió raonada, infringeixi les polítiques de Wetopi o que, d’alguna manera, sigui perjudicial o objectable, o bé (ii) cancel·lar o denegar l’accés i l’ús del lloc web a qualsevol persona o entitat per algun motiu segons l’exclusiu criteri de Wetopi. Wetopi no tindrà l’obligació de reemborsar cap quantitat prèviament pagada.

Responsabilitats amb els continguts publicats.

No ens responsabilitzem dels teus continguts que publiques ni de l’ús que facin els visitants.

Si s’infringeix alguna política podríem retirar el contingut.

Garantia «Lliure de hackeos».

Amb la garantia “Lliure de hackeos”, a wetopi ens comprometem a solucionar qualsevol problema de seguretat de manera gratuïta i immediata.

Per a accedir a la cobertura d’aquesta garantia cal:
1. Disposar d’un pla que inclogui servidors de tipus “Medium” o superior.
2. Adoptar les precaucions necessàries per a protegir-te a tu mateix i el teu lloc web de qualsevol contingut perjudicial o nociu. A tall d’exemple, és necessari mantenir al dia les actualitzacions que continguin correccions de seguretat per a les Extensions, Temes, i Core de WordPress.

Garantia «Lliure de hackeos».

Solucionem qualsevol problema de seguretat si:
1. El server és “Medium” o superior.
2. Prens precaucions i actualitzes quan hi ha correccions de seguretat.

Contingut publicat en altres llocs web.

No hem revisat, ni podem revisar, tot el material, inclòs el programari informàtic, posat a disposició pública a través dels llocs web i les pàgines web als quals enllaça wetopi.com (o que enllacen amb wetopi.com). Wetopi no disposa de cap mena de control sobre els llocs web i les pàgines web que no siguin de Wetopi i no és responsable del seu contingut ni del seu ús. En enllaçar a un lloc web o una pàgina web que no sigui de wetopi.com, Wetopi no declara ni insinua que doni el seu suport a aquest lloc web o pàgina web. Serà responsabilitat teva adoptar les precaucions necessàries per a protegir-te a tu mateix i als sistemes de la teva ordenadora contra virus, cucs, troians o un altre contingut perjudicial o nociu. Wetopi rebutja qualsevol tipus de responsabilitat pels possibles perjudicis resultants de l’ús que facis de llocs web i pàgines web que no siguin de Wetopi.

Contingut d’altres llocs web.

No som responsables del contingut de llocs web no gestionats per Wetopi

Pagaments

Els serveis de pagament prestats per Wetopi es regiran per la tarifa establerta en l’espai de gestió: panell wetopi https://app.wetopi.com/, al qual tens accés després del registraro.

Des del panell wetopi podràs contractar o cancel·lar tots els teus servei de pagament.

Tot compte wetopi disposa d’un moneder. En el moneder de wetopi s’anoten totes les aportacions: pagaments, abonaments, crèdit per referències, i tots els consums: Pagament-Per-Ús i subscripcions.

El saldo del moneder wetopi s’actualitza diàriament.

Els serveis de pagament per subscripció es carregaran automàticament en finalitzar el seu cicle. Si el càrrec per al pagament de la subscripció falla durant 3 dies consecutius. El servei passarà a modalitat de Pagament-Per-Ús.

En qualsevol instant és possible canviar una subscripció per a redimensionar un servei. En canviar una subscripció, wetopi desplaça la data de renovació per a evitar haver de registrar cap operació de pagament o abonament.

En qualsevol instant és possible cancel·lar una subscripció. En cancel·lar la subscripció d’un servició, aquest passarà a modalitat de Pagament-Per-Ús i el saldo romanent s’ingressarà en el teu moneder wetopi.

Els serveis de Pagament-Per-Ús es computen per hores i es paguen diàriament usant el saldo del moneder wetopi.

Per defecte wetopi reposa el saldo negatiu del moneder. Si en passar càrrec de serveis Pagament-Per-ús ens trobem amb un descobert, wetopi realitzarà un càrrec, utilitzant el mètode de pagament que tinguis seleccionat per defecte, per a reposar el saldo del teu moneder.

Que ocorre amb un descobert en el saldo del moneder:

  1. Període informatiu – del dia 0 al 4 – tot continuarà funcionant. Rebràs un correu electrònic cada dia.
  2. Període de parada – del dia 5 al 7 – els servidors dels teus sites es pararan.
  3. Període còpia de seguretat – del dia 8 al 89 – els servidors s’eliminaran conservant les còpies de seguretat.
  4. Fi – dia 90 – els llocs web afectats i les seves còpies de seguretat s’eliminaran.

Pagaments

Tot compte a wetopi té un moneder que s’usa per al pagament de serveis.

Si els pagaments fallen i el moneder es queda sense saldo els serveis es paren i si el descobert s’allarga més de 3 mesos acabaràs perdent els continguts.

Impostos

Les tarifes exposades a wetopi.com no porten inclosos els impostos.

Si contractes els serveis des d’Espanya, a les tarifes se’ls afegirà un IVA del 21%

Wetopi no afegirà l’IVA a les tarifes si estàs emplaçat en un país de la Unió Europa diferent a Espanya i disposes de VAT.

Si ets un usuari de Wetopi fora de la Unió Europea, no s’aplicarà IVA.

Impostos

Les tarifes no inclouen impostos.

Depenent del teu emplaçament s’aplicarà el 21% d’IVA.

Infracció del copyright i política de DMCA

De la mateixa manera que Wetopi sol·licita que es respectin els seus drets de propietat intel·lectual, igualment respecta els drets de propietat intel·lectual d’uns altres. Si creus que el material situat en wetopi.com o enllaçat per wetopi.com infringeix els teus drets de copyright, t’animem que ens ho notifiquis d’acord amb la política de Wetopi referent a la Llei de drets d’autor digitals del mil·lenni (“DMCA”). Wetopi donarà resposta a totes aquestes notificacions i, en cas que calgui o apropiat, procedirà a l’eliminació del material infractor o a la desactivació de tots els enllaços al material infractor. Wetopi cancel·larà l’accés d’un visitant al lloc web (i l’ús del lloc web per la seva part) si, en les circumstàncies apropiades, aquest visitant està determinat a convertir-se en un infractor continuat dels drets de copyright o d’altres drets de propietat intel·lectual de Wetopi o de tercers. En cas que es produeixi aquesta cancel·lació, Wetopi no tindrà l’obligació de reemborsar cap quantitat prèviament pagada a Wetopi.

Infracció del copyright i DMCA

Si algun dels nostres continguts infringeix el copyright, tal com mana la DMCA el retirarem!

Propietat intel·lectual.

Aquest acord no implica la transferència entre Wetopi i l’usuari (és a dir, tu) de cap propietat intel·lectual ni de Wetopi ni de cap tercer i, per tant, tots els drets, títols o interessos relatius a aquesta propietat romandran (com entre les parts) exclusivament amb Wetopi. Wetopi, wetopi.com, el logotip de wetopi.com i totes les altres marques comercials, marques de servei, gràfics i logotips usats en relació amb wetopi.com o el lloc web són marques comercials o marques comercials registrades de Wetopi o dels atorgants de llicències de Wetopi. Les altres marques comercials, marques de servei, gràfics i logotips que s’utilitzin en relació amb el lloc web poden ser marques comercials de tercers. L’ús que facis del lloc web no et concedeix el dret ni la llicència per a reproduir o, d’una altra manera, utilitzar cap de les marques comercials de Wetopi o de tercers.

Propietat intel·lectual.

Ser usuari no t’atorga permís per a usar les marques que apareixen en Wetopi.

Canvis

Sempre estem actualitzant els nostres serveis, la qual cosa significa que, a vegades, hem de canviar les condicions legals per les quals es regeixen els serveis que oferim. Si efectuem canvis materials, te’ls comunicarem mitjançant una publicació en un dels nostres websites, o bé a través de l’enviament d’un missatge de correu electrònic o per mitjà d’una altra forma de comunicació abans que entrin en vigor aquests canvis. En aquest avís s’indicarà un període raonable perquè les noves condicions entrin en vigor. Si no estàs d’acord amb els canvis, has de deixar d’usar wetopi.com abans que finalitzi el període que s’indica en l’avís. Si continues usant wetopi.com, estaràs subjecte a les noves condicions. No obstant això, qualsevol conflicte que sorgeixi abans que els canvis entrin en vigor ha de regir-se per les condicions (inclosa la clàusula d’arbitratge individual obligatòria) que estiguin vigents en aquest moment.

Canvis

Si et canviem les condicions t’avisem.

Cancel·lació

Wetopi pot cancel·lar el teu compte amb efecte immediat, acabant amb aquests termes de servei, si com a usuari registrat no compleixes qualsevol de les teves obligacions que s’estableixen en aquests termes de servei.

Si com a usuari registrat canvies d’opinió, en qualsevol instant, pots deixar d’usar el servei o fins i tot eliminar el teu compte i dades. Totes les disposicions d’aquest acord que, per la seva naturalesa, hagin de continuar sent efectives després de la cancel·lació, en continuaran sent, incloses, entre altres, les disposicions de propietat, les exempcions de garanties, les indemnitzacions i les limitacions de responsabilitat.

Cancel·lació

Tots dos, tu i nosaltres si no compleixes, tenim dret a cancel·lar aquest acord en qualsevol moment.

Exempció de garanties.

El lloc web amb els seus serveis s’ofereix “tal qual”. Per la present, Wetopi, així com els seus proveïdors i atorgants de llicència, renuncien a totes les garanties de qualsevol tipus, de forma expressa o implícita, incloses, entre altres, les garanties d’aprofitament, d’idoneïtat per a un propòsit particular i de no contravenció. Ni Wetopi ni els seus proveïdors o atorgants de llicències garanteixen que el lloc web estigui lliure d’errors o que l’accés a ell sigui continu o ininterromput. Amb el propòsit de posar límits *mesurables i oferir compensacions davant errors, Wetopi inclou com a part del contracte actual un Acord de Nivell de Servei – SLA.

Exempció de garanties.

No som perfectes, sempre poden donar-se errors per això incloem un SLA amb les seves compensacions.

Limitació de responsabilitat.

En cap cas Wetopi o els seus proveïdors o atorgants de llicències seran responsables del següent respecte a l’objecte d’aquest acord sota cap mena de contracte, negligència, responsabilitat estricta o una altra teoria legal o equitativa: (i) qualsevol mal o perjudici especial, incidental o derivat; (ii) el cost de l’obtenció de serveis o productes de substitució; (iii) la interrupció de l’ús, o bé la pèrdua o corrupció de les dades; o (iv) qualsevol quantitat que excedeixi les taxes que hagis pagat a Wetopi d’acord amb aquest acord durant el període de dotze (12) mesos anterior a la causa del procés. Wetopi no tindrà cap responsabilitat per les fallades o retards deguts a qüestions que excedeixin la seva capacitat de control raonable. El precedent no s’aplicarà en la mesura en què ho prohibeixin les lleis pertinents.

Limitació de responsabilitat.

Si passa alguna cosa et podem retornar com a màxim les aportacions dels teus últims 12 mesos.

Garantia i representació generals.

Declares i garanteixes que (i) l’ús que facis del lloc web es regirà de forma estricta per la Política de privacitat de Wetopi, per aquest acord i per totes les lleis i normes pertinents (incloses, entre altres, les lleis o normes locals del teu país, estat, ciutat o un altre departament governamental referents al contingut acceptable i a la conducta en línia, així com totes les lleis pertinents en relació amb la transmissió de dades tècniques exportades des del país en el qual resideixis) i (ii) l’ús que facis del lloc web no infringirà ni s’apropiarà indegudament dels drets de propietat intel·lectual de tercers.

Garantia i representació generals.

Garanteixes que actuaràs conforme a la legalitat del teu país i del nostre.

Indemnització.

Acceptes indemnitzar i eximir de responsabilitat a Wetopi, els seus contractistes i els seus atorgants de llicències, així com als seus directors, directius, empleats i agents, contra qualsevol tipus de demanda i despeses, incloses les taxes legals, que puguin sorgir de l’ús que facis del lloc web, inclòs, entre altres, l’incompliment per part teva d’aquest acord.

Indemnització.

Acceptes indemnitzar si t’enfrontes a una demanda per incompliment de l’acord.

Inclusions

Els presents termes de servei al costat de la nostra Política de Protecció de Dades https://wetopi.com/es/politica-proteccion-datos/, l’Acord de nivell de servei o SLA https://wetopi.com/es/acuerdo-nivel-de-servicio/ i la Política d’Ús https://wetopi.com/es/politica-de-uso/ constitueixen en el seu conjunt el Contracte i l’entesa entre les parts.

Inclusions

Aquestes condicions inclouen també les Condicions d’Ús, el SLA i la Política de Protecció de Dades que trobaràs en la nostra web.

Traducció

Aquestes condicions del servei s’han escrit originalment en espanyol d’Espanya. En cas que sorgeixi un conflicte entre una versió traduïda d’aquestes condicions del servei i la versió en espanyol, prevaldrà aquesta última.

Traducció

Si hi ha algun problema amb la traducció mirar la versió escrita en espanyol.

Miscel·lània.

Aquest acord constitueix l’acord total entre Wetopi i l’usuari (és a dir, tu) referent a l’objecte del present document i només es podrà modificar mitjançant una correcció escrita signada per un executiu autoritzat de Wetopi, o bé a través de la publicació d’una versió revisada per part de Wetopi. Excepte en la mesura en què les lleis pertinents, si n’hi hagués, establissin el contrari, pel present acord, l’accés o ús del lloc web es regirà per les lleis de l’estat de Barcelona – España, amb l’excepció dels conflictes amb les disposicions legislatives; així mateix, el lloc adequat per a resoldre els conflictes que sorgeixin arran d’aquest contracte o que estiguin relacionats amb ell serà els tribunals estatals o federals de la ciutat de Barcelona, Catalunya. Amb l’excepció de les reclamacions per mesures cautelars o compensacions equitatives i les reclamacions referents als drets de propietat intel·lectual (que poden ser jutjades per qualsevol tribunal competent sense necessitat de fixar una fiança), qualsevol litigi que sorgeixi arran d’aquest acord ha de ser resolt segons les directrius de les Normes d’arbitratge general del Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) per tres àrbitres designats d’acord amb aquestes normes. L’arbitratge tindrà lloc en castellà a Barcelona (Catalunya); així mateix, la decisió arbitral podrà executar-se en qualsevol tribunal. La part que prevalgui en qualsevol acció o procediment per a executar aquest acord tindrà dret al fet que se li abonin els costos i taxes judicials. Si alguna part del present acordo no fos vàlida o no pogués executar-se, aquesta part s’interpretarà de manera tal que reflecteixi la intenció original de les parts i els apartats restants continuaran tenint plena validesa i efecte. La renúncia per qualsevol de les parts d’un terme o condició del present acord o qualsevol incompliment de l’acord, en qualsevol cas, no implicarà la renúncia d’aquest terme o condició ni dels incompliments posteriors de l’acord. Pots cedir els drets que t’atorga el present acord a qualsevol part que accepti els seus termes i condicions i consenti a estar vinculat per ells; Wetopi pot cedir els drets que li atorga el present acord sense cap condició. El present acord serà vinculant i redundarà en benefici de les parts, els seus successors i els cessionaris autoritzats.

Miscel·lània.

Aquest contracte es regirà per les lleis de l’estat de Barcelona – España i l’arbitratge tindrà lloc a Barcelona.

Aquest contracte pot ser cedit a qualsevol part que l’accepti.

Nota

Hem decidit fer aquests “Termes del servei” disponibles sota llicència Creative Commons Sharealike, la qual cosa significa que vostè pot copiar-los i reutilitzar-los per al seu propi ús, només asseguri’s de reemplaçar les referències a nosaltres amb les quals li representin a vostè.

Nota

Pots copiar aquest text, té llicència “Creative Commons Sharealike” ;)

Moltes gràcies Automatic per compartir les teves “condicions del servei” baix Creative Commons (L’original d’aquest document procedeix de WordPress.com)

Joan VegaTermes del servei