Com clonar WordPress abans de realitzar tasques amb risc?

Com clonar WordPress

Darrera actualització:

Si al nostre web WordPress hem de fer tasques que impliquin cert risc, el millor és Clonar el servidor. Així podrem probar abans de malmetre el WordPress que tenim en producció.

Table of Contents

Introducció

Un clon del nostre WordPress és una rèplica viva i exacta de la nostra web.

És una rèplica viva doncs podem treballar amb aquest servidor clonat com si es tractés de l’original.
És una rèplica exacta doncs no solament clonem els continguts sinó tot el servidor amb la seva infraestructura de serveis i configuracions. Bé, aquí ens hem passat, no tots els sistemes de clonació tenen perquè arribar a aquest nivell de “desdoblament”. Però a wetopi ho fem així, clonem tot el servidor.

Pots veure el procés en aquest vídeo de 45 segons o saltar a les instruccions pas-a-pas.

El procés de clonació en vídeo

Quan clonar WordPress?

L’ideal és clonar WordPress abans de portar a terme cap tasca que pugui posar en perill nostre espai producció. Per exemple:

  • Si necessitem actualitzar WordPress, plugins, temes, …. podem senzillament fer-nos un entorn staging creant un clon!
  • Si volem experimentar amb un nou template o plugin, simplement per provar, … millor experimentar sobre un clon. Així no molestem als nostres usuaris, ni embrutem el nostre WordPress deixant restes de codi que potser no utilitzarem mai més.
  • Si necessitem ajuda urgent per solucionar un problema: Podem crear un parell de clons i demanar ajuda a un parell de “manetes” del WordPress. Així tots dos “manetes” podran treballar en paral·lel i sense riscos, i sobretot no espatllaran el nostre site producció, treballaran amb els clons 😉

Com clonar?

Existeixen unes quantes opcions per clonar el nostre site, p.ex: Xcloner, Duplicator, WP Clon, etc. Són en gran part plugins que ens faciliten enormement la tasca, però el seu punt feble és que requereixen certa habilitat i temps. I això és clau:

Quan clonar significa temps i esforç,
ens arrisquem i experimentem directament a l’entorn producció o be ens entra la por i posterguem les tasques pendents.

A Wetopi, clonar un espai WordPress, és una tasca d’un sol clic i pocs segons.
El temps o els tecnicismes ja no són un inconvenient!
no hi ha excusa alguna!

A Wetopi podem dur a terme qualsevol tasca arriscada sobre un clon.

A Wetopi cada site (web) té espai per a tres servidor on podem fer clons. Un d’ells l’anomenem “producció” i és el que conte la nostra web “live”. Els altres “spare clone” són espais lliures per a la clonació:

wordpress site amb dos clons lliures

Per crear un clon, accedim al “Menú opcions”, després fem clic sobre l’acció “clonar” (Clone):

Web amb espai per a crear dos clons
site amb dos clons

Després d’uns instants, normalment entre 5 i 10 segons (dependrà del volum de dades del nostre espai), apareixerà el nostre nou clon (sota un subdomini de wetopi.com, p.ex demo.a.wetopi.com):

Es tracta d’una còpia exacta desplegada sobre un nou servidor. L’única cosa que la distingeix de l’original és la seva URL d’accés. Si despleguem el seu menú d’opcions, podrem veure les accions a dur a terme amb el clon i les dades d’accés al nou servidor:

menu opcions de un clon WordPress
(nota: es conservaran les dades d’accés i usuaris de l’espai d’administració de WordPress).
 

Un clon també pot pasar a producció.

Pot passar que el nou template, plugin o actualització funcioni tal i com desitjàvem …
Genial!
No hem perdut el temps.

A Wetopi podem promocionar un clon i que aquest passi a producció “Promou a producció” (promote to production) i en pocs segons aquest passa a utilitzar el nostre domini principal (el que li hem assignat al site).

Trobem aquesta opció al menú del servidor que volem promocionar:


Opción Promoure a producció

Resumidament, som uns techies apassionats per WordPress que hem creat Wetopi, un Hosting WordPress Gestionat, per minimitzar la fricció a la que tot professional s’enfronta en treballar i allotjar projectes WordPress.

Inclou servidors de desenvolupament Gratis.
No cal tarjeta de crèdit.

Compara Wetopi amb el teu hosting actual

Dóna’t d’alta, demana una migració i compara.

Sense cap compromís ni esforç per part teva, migrem una còpia del teu web.

Sense lletra petita.
Sense compromisos.
Sense targeta de crèdit.