Etiqueta: Codis d’estat HTTP

Els Codis d’Estat HTTP descriuen de manera abreujada la resposta HTTP. Aquests codis estan especificats pel RFC 2616. El primer dígit del codi d’estat especifica un dels cinc tipus de resposta.

Aquest tipus de missatges es tornen cada vegada que el vostre navegador interactua amb un servidor, encara que no siguin visibles. Per a qualsevol desenvolupador web, comprendre els codis d’estat HTTP és fonamental.

Els codis d’estat HTTP són una eina indispensable per diagnosticar i corregir errors de configuració de qualsevol web o aplicació que utilitzi el protocol HTTP de comunicació.