HTTP Error 405 Method Not Allowed: Per què passa i com arreglar-lo

Error 405 Method not allowed

Darrera actualització:

L’error HTTP 405, o l’error “Mètode no permès” (Method Not Allowed), pot ser una experiència frustrant tant per als visitants com per als propietaris del lloc web. Aquest error web comú passa quan un mètode de sol·licitud no és compatible amb el recurs sol·licitat. Per tant, és possible que els visitants no puguin accedir a certes parts d’un lloc web, cosa que pot afectar negativament l’experiència de l’usuari.

Table of Contents

Què vol dir l’error 405 Method Not Allowed?

El codi d’error HTTP 405, “Method Not Allowed” o Mètode no permès, indica que el servidor coneix la pàgina o el recurs sol·licitat, però no autoritza el mètode utilitzat per sol·licitar-lo.

Recordem, aquest és un error dins del grup 4xx, per la qual cosa lerror passa del costat del client, és a dir, el nostre navegador o aplicació web. Per exemple, quan interactuem amb una pàgina web amb el nostre navegador.

No obstant això, és difícil atribuir aquest tipus derror a una simple navegació per una pàgina web. És més probable trobar l’error 405 quan es treballa amb aplicacions web on fem transaccions amb dad+es.

Per comprendre amb precisió el significat d’aquest error “HTTP 405 Method Not Allowed”, cal conèixer els mètodes de trucada del protocol HTTP que es fan servir a Internet.

El significat dels mètodes de sol·licitud HTTP

El HTTP, Hypertext Transfer Protocol, defineix una sèrie de mètodes per indicar la intenció de les accions que es realitzen en comunicar-se amb un servidor web. En altres paraules, el mètode de sol·licitud o “Request Method”, indica l’acció desitjada a realitzar per a una petició determinada.

És comú referir-se als “Request Method HTTP” com a “Verbs”.

Per exemple, quan premeu “enter” al vostre navegador web per anar a un lloc web, utilitzeu el verb “GET” per fer la sol·licitud.

Els 9 mètodes de les peticions HTTP

El RFC actualment defineix nou mètodes de sol·licitud HTTP:

Nom del mètodeDescripció
GETTransferir una representació actual del recurs de destinació.
Aquest mètode es fa servir per recuperar informació del servidor donat usant un URL donat. Les sol·licituds que utilitzen GET només han de recuperar dades i no han de tenir cap altre efecte sobre les dades.
HEADCom GET, però no transfereix el contingut de la resposta.
Aquests mètodes ens brinden tota la informació incrustada a la secció de capçaleres sense portar el contingut.
POSTRealitzeu un processament específic de recursos en el contingut de la sol·licitud.
Una sol·licitud POST s’utilitza per enviar noves dades al servidor, per exemple, formulari de registre, formulari d’inici de sessió, càrrega de fitxers, …
PUTReemplaceu totes les representacions actuals del recurs de destinació amb el contingut de la sol·licitud.
Una distinció de POST és que el client especifica la ubicació de destinació al servidor.
DELETElimina totes les representacions actuals del recurs de destinació.
CONNECTDefiniu un túnel al servidor identificat pel recurs de destinació.
Sovint es fa servir per protegir les connexions a través de servidors TLS.
OPTIONSDescriviu les opcions de comunicació per al recurs de destinació.
Aquest mètode generalment s’utilitza per enviar una sol·licitud al servidor perquè descrigui en la resposta quins altres mètodes admet l’URL proporcionada.
TRACERealitzeu una prova de bucle invertit de missatges al llarg de la ruta al recurs de destinació.
Aquest mètode permet al client veure què es rep a l’extrem del servidor de la cadena de sol·licituds.
PATCHAquest mètode aplica modificacions parcials a un recurs.
El mètode PATCH és més ràpid i consumeix menys recursos que el mètode PUT quan es fan canvis parcials en un recurs específic.
Descripcions de mètodes HTTP de RFC i Wikipedia.

Quins són els dos mètodes de sol·licitud HTTP més comuns?

De la llista anterior de nou tipus de “Request”, els mètodes més comuns són GET i POST.

Aquests dos verbs són suficients per a la majoria de les interaccions que duem a terme mentre naveguem per Internet. Tot i això, la proliferació de l’aplicació de pàgina única “SPA” (Single-Page Application) ha permès la proliferació de l’intercanvi de dades API, ampliant l’ús d’altres mètodes HTTP.

Com es pot verificar si la sol·licitud és GET o POST?

Podeu identificar el verb utilitzat en una sol·licitud inspeccionant les capçaleres HTTP. Igualment, si el vostre client és un navegador d’escriptori, pots utilitzar les eines de desenvolupament que proporciona per inspeccionar el mètode HTTP de cada sol·licitud. Aquests són els passos:

Per obrir les “Eines de desenvolupament” en un navegador basat en Chromium (és a dir, Chrome), seleccioneu:

 • “Menú superior → Visualitza → Desenvolupador → Eines del desenvolupador” o
 • “⌥+⌘+I” a Mac o
 • “F12+Ctrl+Shift+I” a Windows o
 • També el pots obrir des de la part superior dreta “Menú de tres punts”:
Accediu a les eines de desenvolupament des del menú de tres punts

A la barra superior de la finestra “Eines per a desenvolupadors” trobaràs les pestanyes de cada secció. Fes clic a la pestanya “Xarxa”:

Per veure el mètode de sol·licitud utilitzat, obriu la secció Network a les eines per a Desenvolupadors a Chrome.

Ara, si la columna “Mètode” no es mostra a la llista de sol·licituds, feu clic dret a la barra de capçaleres i activa-la:

La columna "Mètode" sota la secció "Network" mostra el verb utilitzat en una sol·licitud.

La secció “Xarxa” mostrarà la llista completa de sol·licituds i cada “Verb” que s’ha utilitzat.

La columna "Method" de la secció "Xarxa" mostra el verb utilitzat en una sol·licitud.
Aquest exemple de llista de sol·licituds mostra URL, mètode, estat i protocol.

Diferents missatges d’error 405

Aquest error es mostra principalment com a 405 Method Not Allowed. Tot i això, segons el servidor web o el navegador, el missatge d’error pot ser diferent:

 • “405 Not Allowed”
 • “(405) Method Not Allowed”
 • “HTTP 405”
 • “Method Not Allowed”
 • “HTTP 405 Method Not Allowed”
 • “HTTP Error 405 – Method Not Allowed”
 • “This page isn’t working. If the problem continues, contact the site owner. HTTP ERROR 405”
Aquesta pàgina no funciona, si el problema continua, contacteu amb el propietari del lloc. ERROR HTTP 405

Les seccions següents mostren les causes i com corregir aquest error:

Com arreglar l’error 405

T’ajudem a identificar les diferents causes i com solucionar-ho segons l’escenari.

Per no trencar la teva web producció durant les proves …

Clona el teu server producció i crea un entorn “staging” !!!

Clonar un lloc de WordPress amb Wetopi és tan fàcil com un simple clic.

Correcció de l’error 405 com a usuari final d’una aplicació o lloc web

Si utilitzes una aplicació o navegant per un lloc i apareix aquest error:

1. Verifiqueu dues vegades l’URL del vostre navegador

Abans de continuar, comproveu dues vegades per assegurar-vos que heu introduït correctament l’URL del lloc que voleu visitar.

2. Soluciona qualsevol incompatibilitat de versió de programari entre “frontend” i “backend”

Tanmateix, si la solució anterior no és la vostra solució, la causa més probable és la manca de coordinació entre el control de versions de l’aplicació d’usuari “frontend” i l’aplicació del costat del servidor “backend”.

La memòria cau del teu navegador o les galetes podrien provocar en aquest cas el 405 error.

SUGGERIMENT: podeu provar en una pestanya del navegador d’incògnit per verificar si les galetes del navegador o la informació emmagatzemada en memòria cau són la causa del vostre error 405 Method Not Allowed.

Si la vostra sessió d’incògnit funciona, llavors la memòria cau o les galetes del vostre navegador són la causa del problema.

Per corregir l’error, suprimiu totes les dades de sessió, galetes i dades de memòria cau del domini de la pàgina visitada. I torneu a carregar l’aplicació o pàgina web.

Correcció de l’error 405 en desenvolupar o administrar un lloc web

Si estàs administrant o construint un lloc amb WordPress, les opcions recomanades són:

Revertir qualsevol actualització recent de WordPress

Si heu actualitzat el vostre nucli, tema o complements de WordPress, el codi nou podria ser l’arrel del problema. En primer lloc, si en desactivar tots els complements, l’error HTTP desapareix, llavors el teu error 405 és causat per un complement de WordPress.

Per trobar el complement que causa el problema, recomanem seguir aquest procés:

 1. Desactiva tots els “Plugins” o complements.
 2. Verifica la pàgina que dóna l’error HTTP 405.
 3. Si la pàgina funciona, habilita una de les extensions/plugins de la llista de desactivats i salta al pas 2 anterior.
 4. Si la vostra sol·licitud de pàgina falla, llavors aquest últim complement habilitat podria ser el que està causant l’error HTTP 405. El proper pas, en aquest cas, és investigar: Verifica si el complement està actualitzat a la seva última versió i/o investiga si la pàgina de suport del complement té algun tiquet relacionat amb aquest error 405 HTTP.

Per no trencar la teva web producció durant les proves …

Clona el teu server producció i crea un entorn “staging” !!!

Clonar un lloc de WordPress amb Wetopi és tan fàcil com un simple clic.

Si esteu treballant en un script o peça de codi que interactua amb una API o un servei extern:

Verifica dues vegades el manual de servei de backend o API

Torna a verificar els punts finals del servei backend:

 1. Verificar les sol·licituds de connexió permeses que proporciona aquest servei backend (preguntar al proveïdor o consultar el Manual de referència del servei), i
 2. Presta especial atenció al “verb” permès per a la teva sol·licitud problemàtica.
 3. Verifica que tots dos costats, el teu frontend i backend, estiguin utilitzant el mateix mètode de sol·licitud HTTP. Recordeu que podeu utilitzar el vostre navegador per inspeccionar el mètode de sol · licitud.

Cap de les solucions ajuda a resoldre el mètode d’error 405 no permès?

Per concloure, esperem que no, però si aquest és el teu cas, això evidencia que estàs davant d’un problema més complexe. Tracta de trobar ajuda d’un desenvolupador experimentat. Així mateix, si ets client de Wetopi, obre un xat i parla amb el nostre equip de desenvolupadors, estem per ajudar-te.

Resumidament, som uns techies apassionats per WordPress que hem creat Wetopi, un Hosting WordPress Gestionat, per minimitzar la fricció a la que tot professional s’enfronta en treballar i allotjar projectes WordPress.

Inclou servidors de desenvolupament Gratis.
No cal tarjeta de crèdit.

Tots els Codis d’estat HTTP

200 OK

201 Created

202 Accepted

203 Non-Authoritative Information

204 No Content

205 Reset Content

206 Partial Content

207 Multi-Status

208 Already Reported

226 IM Used

300 Multiple Choices

301 Moved Permanently

302 Found

303 See Other

304 Not Modified

305 Use Proxy

307 Temporary Redirect

308 Permanent Redirect

400 Bad Request

401 Unauthorized

402 Payment Required

403 Forbidden

404 Not Found

405 Method Not Allowed

406 Not Acceptable

407 Proxy Authentication Required

408 Request Timeout

409 Conflict

410 Gone

411 Length Required

412 Precondition Failed

413 Payload Too Large

414 Request-URI Too Long

415 Unsupported Media Type

416 Requested Range Not Satisfiable

417 Expectation Failed

418 I’m A Teapot

421 Misdirected Request

422 Unprocessable Entity

423 Locked

424 Failed Dependency

426 Upgrade Required

428 Precondition Required

429 Too Many Requests

431 Request Header Fields Too Large

444 Connection Closed Without Response

451 Unavailable For Legal Reasons

499 Client Closed Request

500 Internal Server Error

501 Not Implemented

502 Bad Gateway

503 Service Unavailable

504 Gateway Timeout

505 HTTP Version Not Supported

506 Variant Also Negotiates

507 Insufficient Storage

508 Loop Detected

510 Not Extended

511 Network Authentication Required

599 Network Connect Timeout Error

Compara Wetopi amb el teu hosting actual

Dóna’t d’alta, demana una migració i compara.

Sense cap compromís ni esforç per part teva, migrem una còpia del teu web.

Sense lletra petita.
Sense compromisos.
Sense targeta de crèdit.