Error 503 Service Unavailable, guia per solucionar-lo

Error 503 Service Unavailable

Darrera actualització:

Analitzem l’error HTTP 503 Service Unavailable: quines són les causes i com solucionar-ho.

Table of Contents

Què és l’error 503 Service Unavailable?

El codi d’Error 503 Servei no disponible “Servei Unavailable”, indica que el servidor web funciona correctament, però que en aquest moment no està preparat per respondre a la petició o “request”.

És un error temporal, probablement per manteniment, reinici de serveis, i per tant l’error hauria de desaparèixer. Però no sempre és així.

Diferents missatges d’error 503

 • 503 Service Unavailable
 • HTTP Server Error 503
 • HTTP Error 503
 • 503 Service Temporarily Unavailable
 • Error 503 Service Unavailable
 • Service Temporarily Unavailable. El server és temporarily unable per a service iour request per a maintenance downtime or capacity problems. Si us plau try again later.

Causes de l’error 503 Service Unavailable

A diferència daltres codis derror similars, el 503 significa que el servidor està en línia i funcionant, però no es pot accedir en aquest moment.

Les causes poden ser:

 • El servidor està reiniciant o està arrencant just i encara no està preparat.
 • El teu servidor està actiu però no pot manejar més connexions.
 • Determinades peticions consumeixen recursos de manera desmesurada.

Com reparar el codi derror 503 Service Unavailable?

Podeu seguir els passos següents per identificar la causa i corregir l’error 503:

1 Verifica que el teu servidor està en funcionament

Si esteu arrencant el vostre servidor o bé reiniciant-lo després de modificar algun paràmetre de configuració, és molt normal que aparegui aquest error. El teu servidor està fent tasques, és capaç de respondre amb l’error 503 però encara no està llest per servir les peticions.

També podria passar que algun servei, per exemple php-fpm, no estigui funcionant correctament i el teu servidor no sigui capaç de respondre a les peticions.

A Wetopi, et pot aparèixer aquest error durant els processos d’ arrencada, reinici, clonar Staging, etc. Durant el curt període de temps en què a Wetopi fas una operació sobre el teu servidor, els balancejadors de càrrega segueixen exposant la teva web, però en no estar el teu servidor totalment funcional, els balancejadors et responen amb un error de caràcter temporal com l’est ” 503 Service Unavailable”.

2 Verifica la càrrega del teu servidor

Si el servidor web arriba als límits, no podreu respondre correctament a totes les peticions. En estar el teu servidor parcialment operatiu podria donar-se el cas que et respongués amb un 503 Service Temporarily Unavailable.

El motiu d’una sobrecàrrega al vostre servidor podria ser un interès inesperadament alt, un pic d’audiència o fins i tot un atac DoS o DDoS (Distributed Denial of Service).

Solucionar un atac de Denial of Service

Si estàs davant d’un atac DoS o molt pitjor un DDoS, això vol dir que algú està utilitzant una xarxa de “bots” per ajudar a sobrecarregar la capacitat del servidor i provocar la caiguda de la teva web.

Si la teva web té darrere un CMS complex com WordPress, pot ser relativament fàcil sobrecarregar el servidor. El motiu principal és que són moltes les pàgines que escapen dels sistemes de memòria cau. Aquestes pàgines no “cacheables”, si a més requereixen un temps de procés elevat, faciliten que simples atacs DoS, de poca concurrència, acabin esgotant les connexions del teu servidor.

Davant els atacs de denegació de servei, la millor solució és estar protegit per un servei de CDN o Firewall capaç de filtrar el trànsit i que al seu torn compti amb infraestructura per frenar els atacs DoS i DDoS.

Solucionar els pics de trànsit

Si el trànsit és legítim, el que necessitem és poder donar resposta a aquestes peticions. Les solucions davant de falta de recursos són òbvies:

 • Afegeix un bon sistema de memòria cau a la teva web.
 • Si el sistema de memòria cau no és suficient, incrementa els recursos del vostre servidor.
 • Si no podeu afrontar l’increment de recursos, l’alternativa més econòmica és alleugerir la vostra web. Si treballes amb WordPress: redueix la quantitat de connectors al mínim imprescindible. Si estàs allotjat a Wetopit, podem ajudar amb el nostre servei d’anàlisi de rendiment:

3 WordPress triga més del compte

Si estàs servint la teva pàgina web amb el gestor de continguts WordPress, pot passar que no estiguis davant de pics de trànsit però sí que en determinades peticions de pàgina el teu WordPress comenci a consumir recursos de manera desmesurada.

És possible que no detectis aquests micro talls per sobrecàrrega, però en el fons el que està passant és que en una petició o secció de la teva web, la combinació d’extensions i tema, puntualment esgota els recursos, provocant l’aparició de l’error HTTP 503.

Per confirmar que aquesta és la teva situació, prova amb el següent:

 • desactiva tots els connectors,
 • intenta reproduir l’error,
 • si el problema desapareix, llavors lerror 503 és causat per una incompatibilitat amb un o diversos plugin de WordPress.

Com solucionar problemes amb un connectors WordPress?

Per trobar el plugin que causa el problema, us recomanem seguir aquest procés:

No facis proves directament al teu servidor producció.

En testar noves configuracions de servidor, es recomanable treballar en un servidor “localhost” o “Staging”.

Si no tens un servidor de desenvolupament WordPress amb staging, a Wetopi, és GRATIS, registra’t.
 1. Desactiva tots els connectors.
 2. Verifiqueu la pàgina que dóna l’error HTTP 503.
 3. Si la pàgina funciona , reactiva un dels connectors de la llista de deshabilitats i torna a saltar al pas 2.
 4. Si la pàgina falla, aquest últim plugin que heu activat, podria ser el que està causant el conflicte que et porta a l’error HTTP 503.

Atenció, no sempre cal tractar-se d’un plugin conflictiu. Simplement podries estar davant d’un problema de manca de recursos o davant d’un problema amb la base de dades.

Revisa el bon estat de la teva base de dades

Si vas arribar fins aquí i cap dels mètodes anteriors funciona, podria ser que l’error es deuria a un problema de rendiment de la Base de Dades.

Per verificar i reparar la base de dades, us aconsellem:

 • En primer lloc, sempre és aconsellable buscar informació sobre els errors als fitxers de registre.
 • En segon lloc, si tens clar que cal intervenir sobre la base de dades, fes una còpia de seguretat.
 • Finalment procedeix a reparar i/o optimitzar les taules i els índexs de la base de dades.
Tornar a taules des de phpMyAdmin
Aquesta captura mostra com reparar les taules de la base de dades MariaDB o MySQL des del panell de gestió phpMyAdmin.

Tots els Codis d’estat HTTP

200 OK

201 Created

202 Accepted

203 Non-Authoritative Information

204 No Content

205 Reset Content

206 Partial Content

207 Multi-Status

208 Already Reported

226 IM Used

300 Multiple Choices

301 Moved Permanently

302 Found

303 See Other

304 Not Modified

305 Use Proxy

307 Temporary Redirect

308 Permanent Redirect

400 Bad Request

401 Unauthorized

402 Payment Required

403 Forbidden

404 Not Found

405 Method Not Allowed

406 Not Acceptable

407 Proxy Authentication Required

408 Request Timeout

409 Conflict

410 Gone

411 Length Required

412 Precondition Failed

413 Payload Too Large

414 Request-URI Too Long

415 Unsupported Media Type

416 Requested Range Not Satisfiable

417 Expectation Failed

418 I’m A Teapot

421 Misdirected Request

422 Unprocessable Entity

423 Locked

424 Failed Dependency

426 Upgrade Required

428 Precondition Required

429 Too Many Requests

431 Request Header Fields Too Large

444 Connection Closed Without Response

451 Unavailable For Legal Reasons

499 Client Closed Request

500 Internal Server Error

501 Not Implemented

502 Bad Gateway

503 Service Unavailable

504 Gateway Timeout

505 HTTP Version Not Supported

506 Variant Also Negotiates

507 Insufficient Storage

508 Loop Detected

510 Not Extended

511 Network Authentication Required

599 Network Connect Timeout Error

Resumidament, som uns techies apassionats per WordPress que hem creat Wetopi, un Hosting WordPress Gestionat, per minimitzar la fricció a la que tot professional s’enfronta en treballar i allotjar projectes WordPress.

Inclou servidors de desenvolupament Gratis.
No cal tarjeta de crèdit.

Compara Wetopi amb el teu hosting actual

Dóna’t d’alta, demana una migració i compara.

Sense cap compromís ni esforç per part teva, migrem una còpia del teu web.

Sense lletra petita.
Sense compromisos.
Sense targeta de crèdit.