Termes del servei

Darrera actualització: 11 de novembre de 2020

Termes del servei (versió estesa)

En aquest document es detallen els termes i condicions que regulen els serveis i continguts que trobaràs a wetopi.com. Tot usuari que es registri creant un compte a https://app.wetopi.com/signup estarà acceptant els termes i les clàusules que es troben a continuació.

Condicions (versió reduïda)

Aquestes condicions regulen tot contingut i serveis que trobaràs a wetopi.com

Les parts

El teu acord és amb Inte, implantació de noves tècniques empresarials, SL CIF B61386777, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 29858, foli 0073, full 163237 inscripció 1a, amb domicili social al C/Granollers 51 – 08173 de Sant Cugat , Barcelona – Espanya, catalogada per Dun&Bradstreet amb Número DUNS: 564329605 (d’ara endavant, “Inte”, “Wetopi” o “nosaltres”).

Per a qualsevol consulta o proposta, contacta’ns a través del correu help@wetopi.com o del telèfon 93 675 66 63.

Les parts

El teu acord és amb wetopi una marca d’Inte SL amb CIF B61386777

Pots contactar a help@wetopi.com o
T. 936756663.

Llegeix aquest acord detingudament abans de registrar-te. En registrar-te, creant un compte a https://app.wetopi.com/signup, acceptes regir-te pels termes i condicions del present acord. Si no estàs d’acord amb tots els termes i condicions del present acord, no podràs accedir al lloc web ni fer servir cap dels serveis. Si després de registrar-te canvies d’opinió, en qualsevol instant, podeu eliminar el vostre compte deixant d’usar a l’instant el servei. Si aquests termes i condicions es consideren una oferta de Wetopi, la seva acceptació està expressament limitada a les condicions esmentades.

Si utilitzes Wetopi, hauràs d’acceptar les condicions. Si canvieu d’opinió, podeu suprimir el vostre compte.

El lloc web no està dirigit a nens menors de 13 anys i el servei del lloc web només s’ofereix a usuaris de més de 13 anys. No t’has de registrar per utilitzar el lloc web si tens menys de 13 anys. Qualsevol persona que es registri com a usuari o que proporcioni la seva informació personal al lloc web declara que és més gran de 13 anys.

Wetopi és per a més grans de 13 anys.

El teu lloc web i el teu compte de wetopi.com

Si crees un website usant servidors Wetopi, seràs el responsable de mantenir la seguretat del teu compte i del teu website; a més, seràs totalment responsable de totes les activitats que s’efectuïn amb aquest compte i de qualsevol altra acció que es dugui a terme en relació amb el website. No has de descriure ni assignar paraules clau a la teva website d’una manera il·legal, que condueixi a equívoc o que estigui ideat per explotar el nom o la reputació de tercers; així mateix, Wetopi podrà canviar o eliminar qualsevol descripció o paraula clau que consideri inapropiada, il·legal o que, altrament, pugui originar responsabilitats a Wetopi. Has de notificar immediatament a Wetopi qualsevol ús no autoritzat del teu lloc web o del teu compte, així com qualsevol altra infracció de la seguretat. Wetopi no serà responsable de cap dels teus actes o omissions, inclosos els danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats d’aquests actes o omissions.

El teu lloc i compte

Tu ets el responsable del que facis amb la teva web. Si alguna cosa compromet Wetopi, ens dónes permís per intervenir.

Responsabilitats sobre contingut dels teus servidors

Wetopi no ha revisat, ni pot revisar, tot el material, inclòs el programari, publicat als teus llocs web; no pot, per tant, ser responsable del contingut, l’ús o els efectes del material esmentat. En gestionar els servidors que publiquen el teu lloc web, Wetopi no declara ni insinua que doni el suport al material publicat o que cregui que aquest material és adequat, útil o no perjudicial. Serà responsabilitat teva adoptar les precaucions necessàries per protegir-te a tu mateix i al teu lloc web de qualsevol contingut perjudicial o nociu. Wetopi rebutja qualsevol responsabilitat pels perjudicis resultants de l’ús que facin els visitants dels teus llocs web o de les descàrregues que facin aquests visitants del contingut publicat.

Sense limitació d’aquestes representacions o garanties, Wetopi té dret (però no l’obligació) a (i) rebutjar o eliminar qualsevol contingut que, segons la vostra opinió raonada, infringeixi les polítiques de Wetopi o que, d’alguna manera, sigui perjudicial o objectable, o bé (ii) cancel·lar o denegar l’accés i ús del lloc web a qualsevol persona o entitat per algun motiu segons l’exclusiu criteri de Wetopi. Wetopi no tindrà l’obligació de reemborsar cap quantitat pagada prèviament.

Responsabilitats sobre el contingut dels teus servidors

No ens responsabilitzem dels teus continguts que publiques ni de l’ús que facin els visitants.

Si s’infringeix alguna política podríem retirar-ne el contingut.

Garantia «Lliure de hackeos»

Amb la garantia «Lliure de hackeos», a Wetopi ens comprometem a solucionar qualsevol problema de seguretat de forma gratuïta i immediata.

Per accedir a la cobertura d’aquesta garantia cal:
1. Que el servidor sigui de tipus «Medium» o superior.
2. Adoptar les precaucions necessàries per protegir-te a tu mateix i al teu lloc web de qualsevol contingut perjudicial o nociu. A tall d’exemple, cal mantenir al dia les actualitzacions que continguin millores de seguretat a Extensions, Temes, i Core de WordPress.

Garantia «Lliure de hackeos»

Solucionem qualsevol problema de seguretat si:
1. El server és “Medium” o superior.
2. Prens precaucions i actualitzes quan hi ha pegats de seguretat.

Contingut publicat a altres webs

No hem revisat, ni podem revisar, tot el material, inclòs el programari informàtic, posat a disposició pública a través dels llocs web i les pàgines web a què enllaça wetopi.com (o que enllacen amb wetopi.com). Wetopi no disposa de cap tipus de control sobre els llocs web i les pàgines web que no siguin de Wetopi i no és responsable del contingut ni del seu ús. En enllaçar a un lloc web o una pàgina web que no sigui de wetopi.com, Wetopi no declara ni insinua que doni el suport a aquest lloc web o pàgina web. Serà responsabilitat teva adoptar les precaucions necessàries per protegir-te a tu mateix i als sistemes del teu ordinador contra virus, cucs, troians o altre contingut perjudicial o nociu. Wetopi rebutja qualsevol tipus de responsabilitat pels possibles perjudicis resultants de l’ús que facis de llocs web i de pàgines web que no siguin de Wetopi.

Contingut publicat a altres webs

No som responsables del contingut de llocs web no gestionats per Wetopi.

Pagaments

Els serveis de pagament prestats per Wetopi es regiran per la tarifa establerta a l’espai de gestió: panell wetopi https://app.wetopi.com/, al qual tens accés després del registrar.

Des del panell wetopi podràs contractar o cancel·lar tots els teus serveis de pagament.

Tot compte wetopi disposa d’un moneder. Al moneder de wetopi s’anoten totes les aportacions: pagaments, abonaments, crèdit per referències, i tots els consums: Pagament Per Ús i subscripcions.

El saldo del moneder wetopi s’actualitza cada dia.

Els serveis de pagament per subscripció es carregaran automàticament en finalitzar el cicle. Si el càrrec per al pagament de la subscripció falla durant 3 dies consecutius. El servei passarà a modalitat de Pagament Per Ús.

En qualsevol moment és possible canviar una subscripció per redimensionar un servei. Quan canvieu una subscripció, wetopi desplaça la data de renovació per evitar haver de registrar cap operació de pagament o abonament.

En qualsevol moment és possible cancel·lar una subscripció. En cancel·lar la subscripció d’un servei, aquest passarà a modalitat de Pagament-Per-Ús i el saldo romanent s’ingressarà al teu moneder wetopi.

Els serveis de Pagament-Per-Ús es computen per hores i es paguen diàriament usant el saldo del moneder wetopi.

Per defecte wetopi reposa el saldo negatiu del moneder. Si en passar càrrec de serveis Pago-Por-us ens trobem amb un descobert, wetopi realitzarà un càrrec, utilitzant el mètode de pagament que tinguis seleccionat per defecte, per reposar el saldo del teu moneder.

Que passa amb un descobert al saldo del moneder:

  1. Període informatiu – del dia 0 al 4 – tot continuarà funcionant. Rebràs un correu electrònic cada dia.
  2. Període de parada – del dia 5 al 7 – els servidors dels teus llocs es pararan.
  3. Període backup – del dia 8 al 89 – els servidors s’eliminaran conservant els backups.
  4. Final – dia 90 – els llocs web afectats i els seus backups s’eliminaran.

Pagaments

Tot compte a wetopi té un moneder que es fa servir per al pagament de serveis.

Si els pagaments fallen i el moneder es queda sense saldo, els serveis s’aturen i si el descobert s’allarga més de 3 mesos acabaràs perdent els continguts.

Impostos

Les tarifes exposades a wetopi.com no porten inclosos els impostos.

Si contractes els serveis des d’Espanya, a les tarifes se’ls afegirà un IVA del 21%

Wetopi no afegirà l’IVA a les tarifes si estàs emplaçat a un país de la Unió Europa diferent d’Espanya i disposes de VAT.

Si sou un usuari de Wetopi fora de la Unió Europea, no s’aplicarà IVA.

Impostos

Les tarifes no inclouen impostos.

S’aplicarà el 21% d’IVA llevat que tinguis VAT ID o estiguis fora de la UE.

Infracció del copyright i política de DMCA

De la mateixa manera que Wetopi sol·licita que es respectin els seus drets de propietat intel·lectual, igualment respecta els drets de propietat intel·lectual dels altres. Si creus que el material ubicat a wetopi.com o enllaçat per wetopi.com infringeix els teus drets de copyright, t’animem a que ens ho notifiquis d’acord amb la política de Wetopi referent a la Llei de drets d’autor digitals del mil·lenni (DMCA ”). Wetopi donarà resposta a totes aquestes notificacions i, en cas que calgui o apropiat, procedirà a l’eliminació del material infractor oa la desactivació de tots els enllaços al material infractor. Wetopi cancel·larà l’accés d’un visitant al lloc web (i l’ús del lloc web per part seva) si, en les circumstàncies apropiades, aquest visitant està determinat a convertir-se en un infractor continuat dels drets de copyright o d’altres drets de propietat intel·lectual de Wetopi o de tercers. En cas que es produeixi aquesta cancel·lació, Wetopi no tindrà l’obligació de reemborsar cap quantitat pagada prèviament a Wetopi.

Infracció del copyright i DMCA

Si algun dels nostres continguts infringeix el copyright, tal com mana la DMCA el retirarem!

Propietat intel·lectual

Aquest acord no implica la transferència entre Wetopi i l’usuari (és a dir, tu) de cap propietat intel·lectual ni de Wetopi ni de cap tercer i, per tant, romandran tots els drets, títols o interessos relatius a aquesta propietat (com entre les parts ) exclusivament amb Wetopi. Wetopi, wetopi.com, el logotip de wetopi.com i totes les altres marques comercials, marques de servei, gràfics i logotips usats en relació amb wetopi.com o el lloc web són marques comercials o marques comercials registrades de Wetopi o dels atorgants de llicències de Wetopi. Les altres marques comercials, marques de servei, gràfics i logotips que es facin servir en relació amb el lloc web poden ser marques comercials de tercers. L’ús que feu del lloc web no us concedeix el dret ni la llicència per reproduir o, altrament, utilitzar cap de les marques comercials de Wetopi o de tercers.

Propietat intel·lectual

Ser usuari no t’atorga permís per utilitzar les marques que apareixen a Wetopi.

Canvis

Sempre estem actualitzant els nostres serveis, cosa que significa que, de vegades, hem de canviar les condicions legals per les quals es regeixen els serveis que oferim. Si efectuam canvis materials, te’ls comunicarem mitjançant una publicació en un dels nostres llocs web, o bé mitjançant l’enviament d’un missatge correu electrònic o per mitjà d’una altra forma de comunicació abans que entrin en vigor aquests canvis. En aquest avís s’ha d’indicar un període raonable perquè les noves condicions entrin en vigor. Si no esteu d’acord amb els canvis, heu de deixar de fer servir wetopi.com abans que finalitzi el període que s’indica a l’avís. Si continues fent servir wetopi.com, estaràs subjecte a les noves condicions. Tot i això, qualsevol conflicte que sorgeixi abans que els canvis entrin en vigor s’ha de regir per les condicions (inclosa la clàusula d’arbitratge individual obligatòria) que estiguin vigents en aquell moment.

Canvis

Si canviem les condicions t’avisem.

Cancel·lació

Wetopi pot cancel·lar el vostre compte amb efecte immediat, acabant amb aquests termes de servei, si com a usuari registrat no compleixes qualsevol de les teves obligacions que s’estableixen en aquests termes de servei.

Si com a usuari registrat canvies d’opinió, en qualsevol instant, pots deixar de fer servir el servei o fins i tot eliminar el teu compte i dades. Totes les disposicions d’aquest acord que, per la seva naturalesa, hagin de continuar sent efectives després de la cancel·lació, ho continuaran sent, incloses, entre d’altres, les disposicions de propietat, les exempcions de garanties, les indemnitzacions i les limitacions de responsabilitat.

Cancel·lació

Tots dos, tu i nosaltres tenim dret a cancel·lar aquest acord d’accés en qualsevol moment.

Exempció de garanties

El lloc web amb els seus serveis s’ofereix “tal qual”. Per la present, Wetopi, així com els seus proveïdors i atorgants de llicència, renuncien a totes les garanties de qualsevol tipus, de manera expressa o implícita, incloses, entre d’altres, les garanties d’aprofitament, d’idoneïtat per a un propòsit particular i de no contravenció . Ni Wetopi ni els seus proveïdors o atorgants de llicències garanteixen que el lloc web estigui lliure d’errors o que l’accés sigui continu o ininterromput. Amb el propòsit de posar límits mesurables i oferir compensacions davant d’errors, Wetopi inclou com a part del present contracte un Acord de Nivell de Servei – SLA.

Exempció de garanties

Limitació de responsabilitat

En cap cas Wetopi o els seus proveïdors o atorgants de llicències seran responsables del següent respecte a aquest acord sota cap tipus de contracte, negligència, responsabilitat estricta o una altra teoria legal o equitativa: (i) qualsevol dany o perjudici especial, incidental o derivat; (ii) el cost de l’obtenció de serveis o productes de substitució; (iii) la interrupció de l’ús, o bé la pèrdua o la corrupció de les dades; o (iv) qualsevol quantitat que excedeixi les taxes que hagis pagat a Wetopi d’acord amb aquest acord durant el període de dotze (12) mesos anterior a la causa del procés. Wetopi no tindrà cap responsabilitat per les fallades o retards deguts a qüestions que excedeixin la seva capacitat de control raonable. El que precedeix no s’aplicarà en la mesura que ho prohibeixin les lleis pertinents.

Limitació de responsabilitat

Garantia i representació generals

Declares i garanteixes que (i) l’ús que facis del lloc web es regirà de forma estricta per la Política de privadesa de Wetopi, per aquest acord i per totes les lleis i normes pertinents (incloses, entre d’altres, les lleis o normes locals de el teu país, estat, ciutat o un altre departament governamental referents al contingut acceptable ia la conducta en línia, així com totes les lleis pertinents en relació amb la transmissió de dades tècniques exportades des del país on resideixis) i (ii) l’ús que facis del lloc web no infringeix ni s’apropiarà indegudament dels drets de propietat intel·lectual de tercers.

Garantia i representació generals

Indemnització

Acceptes indemnitzar i eximir de responsabilitat Wetopi, els seus contractistes i els seus atorgants de llicències, així com els seus directors, directius, empleats i agents, contra qualsevol tipus de demanda i despeses, incloses les taxes legals, que puguin sorgir de l’ús que facis del lloc web, inclòs, entre d’altres, l’incompliment per part teva d’aquest acord.

Indemnització

Inclusions

Aquests termes de servei juntament amb la nostra Política de Protecció de Dades https://wetopi.com/es/politica-proteccion-datos/, l’Acord de nivell de servei o SLA https://wetopi.com/es/acord- nivell-de-servicio/ i la Política d’Ús https://wetopi.com/es/politica-de-uso/ constitueixen en conjunt el Contracte i l’entesa entre les parts.

Inclusions

Traducció

Aquestes condicions del servei han estat escrites originalment en espanyol d’Espanya. Potser traduïm aquestes condicions a altres idiomes. En cas que sorgeixi un conflicte entre una versió traduïda d’aquestes condicions del servei i la versió en espanyol, prevaldrà aquesta darrera.

Traducció

Miscel·lània

Aquest acord constitueix l’acord total entre Wetopi i l’usuari (és a dir, tu) pel que fa a l’objecte del present document i només es podrà modificar mitjançant una correcció escrita signada per un executiu autoritzat de Wetopi, o bé a través de la publicació de una versió revisada per part de Wetopi. Excepte en la mesura que les lleis pertinents, si n’hi hagués, establissin el contrari, pel present acord, l’accés o ús del lloc web es regirà per les lleis de l’estat de Barcelona – Espanya, amb l’excepció dels conflictes amb les disposicions legislatives; així mateix, el lloc adequat per resoldre els conflictes que sorgeixin arran d’aquest contracte o que hi estiguin relacionats serà els tribunals estatals o federals de la ciutat de Barcelona, Catalunya. Amb l’excepció de les reclamacions per mesures cautelars o compensacions equitatives i les reclamacions referents als drets de propietat intel·lectual (que poden ser jutjades per qualsevol tribunal competent sense necessitat de fixar una fiança), qualsevol litigi que sorgeixi arran d’aquest acord ha de ser resolt segons les directrius de les Normes d’arbitratge general del Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) per tres àrbitres designats d’acord amb les normes esmentades. L’arbitratge es farà en castellà a Barcelona (Catalunya); així mateix, la decisió arbitral es pot executar en qualsevol tribunal. La part que prevalgui en qualsevol acció o procediment per executar aquest acord té dret que se li abonin els costos i les taxes judicials. Si alguna part del present acord no és vàlida o no es pot executar, aquesta part s’interpretarà de manera que reflecteixi la intenció original de les parts i els apartats restants continuaran tenint plena validesa i efecte. La renúncia per qualsevol de les parts d’un terme o condició del present acord o qualsevol incompliment de l’acord, en qualsevol cas, no implica la renúncia del terme o condició esmentat ni dels incompliments posteriors de l’acord. Pots cedir els drets que t’atorga aquest acord a qualsevol part que n’accepti els termes i les condicions i consenti a estar-hi vinculat; Wetopi pot cedir els drets que atorga aquest acord sense cap condició. Aquest acord serà vinculant i redundarà en benefici de les parts, els seus successors i els cessionaris autoritzats.

Miscel·lània

Nota

Hem decidit fer aquests «Termes del servei» disponibles sota llicència Creative Commons ShareAlike, la qual cosa significa que podeu copiar-los i reutilitzar-los per al vostre ús, només assegureu-vos de reemplaçar les referències a nosaltres amb les que us representin.

Nota

Moltes gràcies Automatic per compartir les teves «condicions del servei» sota Creative Commons (L’original d’aquest document procedeix del WordPress.com)