Etiqueta: Nom de domini

Un Nom de domini, “Domain Name” és un nom únic que identifica una subàrea d’internet.

El propòsit principal dels noms de domini a Internet i del sistema1 de noms de domini (DNS), és traduir les adreces IP de cada actiu a la xarxa, a termes memoritzables i fàcils de trobar. Aquesta abstracció fa possible que qualsevol servei (de xarxa) pugui moure’s d’un lloc geogràfic a un altre a Internet, encara que el canvi impliqui que tindrà una adreça IP diferent.

Sense l’ajuda del sistema de noms de domini, els usuaris d’Internet haurien d’accedir a cada servei web utilitzant l’adreça IP del node (per exemple, caldria utilitzar http://142.250.184.4/ en comptes de http://google .com). A més, reduiria el nombre de webs possibles, ja que actualment és habitual que una mateixa adreça IP sigui compartida per diversos dominis.