Acord de nivell de servei – SLA

Darrera actualització: 12 juny 2018

Aquest contracte de Nivell de Servei, d’ara endavant SLA, forma part del contracte Termes del Servei, i en constitueix una part. Els termes que no es defineixin en aquest contracte SLA vénen detallats al document de Termes del Servei.

Els acords que s’estableixen en aquest contracte SLA abasten totes les compensacions que el client té a la seva disposició en relació amb el nivell del servei que wetopi presta.

Encara que Wetopi no modificarà arbitràriament aquest contracte SLA, ho pot fer en qualsevol moment. Si es realitza un canvi en aquest contracte SLA s’enviarà una notificació de correu electrònic a l’adreça que el client ens ha comunicat al panell de control. La notificació indicarà tant els canvis a l’SLA com la data d’efectivitat dels canvis.

A. Nivell de Servei.

El nostre objectiu és assegurar que el servei estigui disponible per als clients vint-i-quatre hores al dia, set dies per setmana, tres-cents seixanta-cinc dies l’any (24/365 de disponibilitat del servei).

El nostre SLA preveu: 1. una garantia de servei del 99,95% de temps d’activitat. 2.- Un temps de reacció a errors de 15 minuts en cas demergència. Aquest temps de reacció a errors contempla exclusivament el reconeixement i l’anàlisi del problema. El temps per a la solució s’estimarà i es comunicarà en base a l’anàlisi inicial del problema. El temps de reacció a errors és un temps objectiu, no subjecte a compensació amb crèdits.

Reconeixem que els nostres nivells de servei poden no ser satisfets. D’acord amb això, a la secció següent, s’estableix la compensació en cas de no assolir el nostre SLA.

B. Compensació amb Crèdit.

Després de l’incompliment de l’SLA s’afegirà al moneder Wetopi de l’usuari una compensació en forma de crèdit. S’afegirà al moneder Wetopi del client l’import corresponent al -5%- del consum realitzat el darrer mes, multiplicat per cada hora completa en què no hem complert l’SLA. Els nivells de SLA es basen en la nostra monitorització, el Crèdit no podrà excedir l’import total que l’usuari va pagar el darrer mes i en cap cas no es lliurarà o transferirà en efectiu. Si s’acaba el contracte de servei abans del consum del crèdit, no es farà cap reemborsament ni cap altre tipus de pagament.

C. Limitacions.

No es percebrà compensació si no aconseguim l’SLA en interrupcions programades, manteniment d’emergència o casos tipificats de Força Major.

Tampoc no podrà rebre compensació, si la impossibilitat per aconseguir l’SLA es deu a problemes amb el codi o contingut responsabilitat del client oa modificacions dels serveis o configuracions del servidor no duts a terme per Wetopi.