Com incrementar el límit de Memòria de WordPress

Com incrementar el límit de Memòria de WordPress

Quan la nostra web WordPress requereix més memòria de la que té assignada per defecte, és quan comencem a veure pàgines en blanc, i missatges d’error. Si mirem en els registres logs, trobarem missatges similars a aquest:

PHP message: PHP Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 262144 bytes) in /var/www/html/wp-includes/...

Table of Contents

A l’exemple la xifra de, 268435456 bytes la podem convertir a MB per a tenir una idea clara del límit:

268435456 / 1024 / 1024 = 256MB

L’error ens està indicant que els 256MB de memòria no són suficients per a processar la nostra pàgina.

Quan topem amb un error de memòria, un aspecte important és identificar on es produeix. Necessitem saber si passa mentre naveguem per la web pública o mentre administrem WordPress.

Table of Contents

Memòria WordPress d’Admin vs web Pública

WordPress et permet configurar dos límits de memòria diferents. Un límit de memòria per a l’espai d’administració wp-admin, també anomenat “backend” i un límit de memòria per a la navegació per les pàgines públiques.

A WordPress podrem modificar la memòria de cadascun d’aquests entorns de manera independent.

Augmentar la memòria per a la navegació publica

Per a incrementar la memòria del costat public, hauràs d’editar l’arxiu de configuració de WordPress:

  1. Obre l’arxiu wp-config.php Normalment es troba en el directori arrel de WordPress.
  2. Cerca el següent text prop del final de l’arxiu:
/* That's all, stop editing! Happy blogging. /

Podria estar traduït al teu idioma:

/* Això és tot, deixa d'editar! Feliç blogging /

3.  Sobre aquesta línia, afegeix la variable global WP_MEMORY_LIMIT on indicaràs el nou límit de memòria:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '512M');
/* That's all, stop editing! Happy blogging. /

Ara ja pots visitar el teu lloc de WordPress i l’error de memòria hauria de desaparèixer.

Augmentar la memòria d’administració de WordPress

Per a augmentar la memòria utilitzada durant l’administració de WordPress la variable global a modificar és WP_MAX_MEMORY_LIMIT. El procés és gairebé idèntic:

  1. Obre l’arxiu wp-config.php Normalment es troba en el directori arrel de WordPress.
  2. Cerca el següent text prop del final de l’arxiu:
/* That's all, stop editing! Happy blogging. /

Podria estar traduït al teu idioma:

/* Això és tot, deixa d'editar! Feliç blogging /

3.  Sobre aquesta línia, afegeix la variable global WP_MAX_MEMORY_LIMIT on indicaràs el nou límit de memòria:

define('WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '512M');
/* That's all, stop editing! Happy blogging. /

Un important detall a tenir en compte:

Alguns allotjaments no permeten a WordPress sobrepassar el limiti de memòria definit en la configuració de php

el límit de memòria definit a l’arxiu php.ini

Si els nous límits de memòria definits al teu arxiu wp-config.php de WordPress no funcionen, hauràs d’augmentar el límit de memòria del servidor PHP. A wetopi, aquest pas no és necessari, la configuració de límits a wp-config.php és suficient.

Augmentar la memòria límit del servidor PHP

El límit de memòria de PHP es pot modificar alterant la variable memory_limit que trobaràs a l’arxiu de configuració php.ini

; Maximum amount of memory a script may consumeix (default 128MB)
; http://php.net/memory-limit
memory_limit = 512M

L’emplaçament de l’arxiu php.ini dependrà de la instal·lació que proporcioni el teu proveïdor. En wetopi ho pots trobar en /var/www/conf/php.ini

NOTA: si canvies aquesta variable, recorda’t de reiniciar el servidor.

RECORDA: A wetopi, assignant els limitis de memòria a wp-config.php en tindrás prou.

Resumidament, som uns techies apassionats per WordPress que hem creat Wetopi, un Allotjament WordPress Gestionat, per minimitzar la fricció a la que tot professional s’enfronta en treballar i allotjar projectes WordPress.

No tens un compte a wetopi?

Inclou servidors de desenvolupament Gratis.
No cal tarjeta de crèdit.