Com incrementar el límit de Memòria de WordPress

Augmentar limit memoria WordPress

Darrera actualització:

Quan la nostra web WordPress requereix més memòria de la que té assignada per defecte, és quan comencem a veure pàgines en blanc, i missatges d’error. És llavors que necessitem incrementar la memòria del nostre WordPress. Si mirem en els registres logs, trobarem missatges similars a aquest:

PHP message: PHP Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 262144 bytes) in /var/www/html/wp-includes/...

Table of Contents

A l’exemple la xifra de, 268435456 bytes la podem convertir a MB per a tenir una idea clara del límit:

268435456 / 1024 / 1024 = 256MB

L’error ens està indicant que els 256MB de memòria no són suficients per a processar la nostra pàgina.

Quan topem amb un error de memòria, un aspecte important és identificar on es produeix. Necessitem saber si passa mentre naveguem per la web pública o mentre administrem WordPress.

Memòria WordPress d’Admin vs web Pública

WordPress et permet configurar dos límits de memòria diferents. Un límit de memòria per a l’espai d’administració wp-admin, també anomenat “backend” i un límit de memòria per a la navegació per les pàgines públiques.

A WordPress podrem modificar la memòria de cadascun d’aquests entorns de manera independent.

Incrementar la memòria per a la navegació publica

Per a incrementar la memòria del costat public, hauràs d’editar l’arxiu de configuració de WordPress:

  1. Obre l’arxiu wp-config.php Normalment es troba en el directori arrel de WordPress.
  2. Cerca el següent text prop del final de l’arxiu:
/* That's all, stop editing! Happy blogging. /

Podria estar traduït al teu idioma:

/* Això és tot, deixa d'editar! Feliç blogging /

3.  Sobre aquesta línia, afegeix la variable global WP_MEMORY_LIMIT on indicaràs el nou límit de memòria:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '512M');
/* That's all, stop editing! Happy blogging. /

Ara ja pots visitar el teu lloc de WordPress i l’error de memòria hauria de desaparèixer.

Incrementar la memòria d’Administració de WordPress

Per a augmentar la memòria utilitzada durant l’administració de WordPress la variable global a modificar és WP_MAX_MEMORY_LIMIT. El procés és gairebé idèntic:

  1. Obre l’arxiu wp-config.php Normalment es troba en el directori arrel de WordPress.
  2. Cerca el següent text prop del final de l’arxiu:
/* That's all, stop editing! Happy blogging. /

Podria estar traduït al teu idioma:

/* Això és tot, deixa d'editar! Feliç blogging /

3.  Sobre aquesta línia, afegeix la variable global WP_MAX_MEMORY_LIMIT on indicaràs el nou límit de memòria:

define('WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '512M');
/* That's all, stop editing! Happy blogging. /

Un important detall a tenir en compte:

Alguns hostings no permeten a WordPress sobrepassar el limit de memòria definit en la configuració de php.

Si els nous límits de memòria definits al teu arxiu wp-config.php de WordPress no funcionen, hauràs d’augmentar el límit de memòria del servidor PHP. A wetopi, aquest pas no és necessari, la configuració de límits a wp-config.php és suficient.

Augmentar la memòria límit del servidor PHP

El límit de memòria de PHP es pot modificar alterant la variable memory_limit que trobaràs a l’arxiu de configuració php.ini

; Maximum amount of memory a script may consumeix (default 128MB)
; http://php.net/memory-limit
memory_limit = 512M

L’emplaçament de l’arxiu php.ini dependrà de la instal·lació que proporcioni el teu proveïdor. En wetopi ho pots trobar en /var/www/conf/php.ini

NOTA: si canvies aquesta variable, recorda’t de reiniciar el servidor.

RECORDA: A wetopi, assignant els limitis de memòria a wp-config.php en tindrás prou.

Resumidament, som uns techies apassionats per WordPress que hem creat Wetopi, un Hosting WordPress Gestionat, per minimitzar la fricció a la que tot professional s’enfronta en treballar i allotjar projectes WordPress.

Inclou servidors de desenvolupament Gratis.
No cal tarjeta de crèdit.

Compara Wetopi amb el teu hosting actual

Dóna’t d’alta, demana una migració i compara.

Sense cap compromís ni esforç per part teva, migrem una còpia del teu web.

Sense lletra petita.
Sense compromisos.
Sense targeta de crèdit.