La Tecnologia de wetopi

Descobreix els components clau d’una infraestructura Escalable i Resilient.

El WordPress Original

Sense condicions, Sense limitacions, Sense sorpreses

Cada WordPress amb el seu propi Nginx
Workers php-fpm7 dedicats
Sistema de caché dinàmica APC

Php-fpm + nginx per al Hosting Especialitzat WordPress
Tots els serveis configurats per obtenir màxima velocitat al servir pàgines WordPress.

Un Hosting especialitzat en WordPress l'Original


Un Hosting especialitzat en WordPress amb un panell desenvolupat en Angular i NodeJs

Un panell de control
dissenyat per treballar amb WordPress

 

Un frontend molt lleuger, desenvolupat en Angular, interactuant amb una rapidísima API Nodejs y MongoDB.

El tàndem perfecte per escalar sense comprometre el rendiment.


Tots els serveis WordPress orquestrats en un Cluster Docker

 

Cada WordPress en la seva pròpia infraestructura de contenidors aconseguint un elevat grau d’aïllament de recursos i seguretat.

És com disposar d’una màquina virtual per cada WordPress.

WordPress Specialized Hosting with Docker


Hosting Especialitzat en WordPress amb protocol http/2

Servint el protocol HTTP/2

HTTP/2 és el protocol de xarxa per a servir pàgines HTML més recent. Permet accelerar significativament la càrrega de llocs WordPress en el navegador.

Per permetre que tot usuari s’aprofiti d’aquest gran avanç, proporcionem certificats SSL Let’s Encrypt gratis disponibles amb un simple clic.

Zero configuracions, No plugins extra per gestionar https, No més reescriure enllaços a mà al canviar de protocol.


Sistema d’emmagatzematge SSD ràpid i escalable

Els arxius de WordPress i la seva base de dades utilitzen una moderna Infraestructura de discos SSD gestionada amb Ceph. Un sistema d’arxius distribuït dissenyat per maximitzar la velocitat, durabilitat i escalabilitat.

Totes les dades s’emmagatzemen en Triple Replica i es serveixen amb el nostre propi driver per esprémer al màxim el rendiment de Ceph.

SSD multiplica per 1000 el nombre d’operacions d’entrada/sortida (IOPS) en comparació amb les unitats estàndard.

Allotjament especialitzat WordPress amb discos SSD


Allotjament Especialitzat WordPress amb dades analitzades amb Elasticsearch

Cap al Data Science

Els fluentd recol·lecten i envien a Elasticsearch tots i cadascun dels events generats per WordPress.
Elasticsearch i Kibana, l’eina de visualització, ens permeten extreure informació i fer prediccions amb les que prendre decisions intel·ligents.

Podem prendre millors decisions:
en la gestió d’alertes, en la detecció d’errors, als sistemes de seguretat, …


Seguretat Dinàmica

Hem desenvolupat el nostre propi sistema de seguretat, Búnquer Guard, amb l’objectiu de concentrar regles i decisions procedents tant del nostre sistema com de l’exterior.

Búnquer Guard analitza el tràfic dirigit a tots els servidors WordPress, pren mesures de seguretat i les fa extensibles a tots i cadascun dels WordPress allotjats a la nostra infraestructura.

Gràcies a All Cybercrime IP Feeds by FireHOL Búnquer Guard manté permanentment actualitzades llistes de bloqueig de tràfic. En la seva majoria relacionades amb atacs, serveis on-line abusius, malwares, botnets, intrusió de servers i altres activitats relacionades amb el crim-cibernètic.

Els nostres black listing s’actualitzen cada minut,
bloquegem una mitjana de 850.255.680 IPs

Seguretat WordPress del nostre Hosting especialitzat


Un hosting sense interrupcions

Utilitzem Proxmox per aïllar la nostra infraestructura de servidors físics.
Sobre aquesta capa virtualizada operen els clusters de contenidors Docker amb els nostres Orquestadores, app-manager, encarregats de cuidar dels servidors WordPress.

Un conjunt que fa de Wetopi una plataforma d’Allotjament a l’alçada de les exigències del món empresarial, una plataforma capaç d’escalar i sobreviure a les incidències d’infraestructura y serveis.

Allotja WordPress amb nosaltres

Includes Free Development Servers – No credit card required

Wetopi’s infrastructure harnesses the power of Docker containers, as used by:

ebay, groupon, ing, nerdalizeshopify, uber, spotify
Are you ready to join them?

Joan VegaTecnología