Etiqueta: SEM

SEM (per les sigles de l’anglès Search Engine Marketing) és una forma de Màrqueting a Internet que persegueix augmentar la visibilitat i posicionament d’una pàgina web als resultats dels motors de cerca (SERP)