security-peace-of-mind.png

Una infraestructura de hosting competitiva

Wetopi Infrastructure Series Posts

En aquesta “Sèrie de publicacions” revelem un dels nostres puntals, la nostra infraestructura. El motiu principal és educar i deixar patent que no sols és possible començar en petit adoptant les “millors pràctiques” i els “millors estàndards” de mercat sinó que a més, aprofitant la nostra mida, és possible fer-lo amb més agilitat que les grans corporacions.

read more
Joan VegaUna infraestructura de hosting competitiva