Etiqueta: Disseny Web

  • L’Agència Nokeon Valora el Rendiment Web.

    L’Agència Nokeon Valora el Rendiment Web.

    Wetopi millora les campanyes de Màrqueting a causa de la velocitat. El hosting de Wetopi resulta en una millor conversió per clic.

  • Millorar el Flux de Treball al Dissenyar amb WordPress

    Millorar el Flux de Treball al Dissenyar amb WordPress

    (Capítol 1 de 3) Com ser més eficients dissenyant amb WordPress? Quan aprofitem WordPress i el seu enorme ecosistema de recursos, el temps que es triga a posar en marxa un website es redueix enormement. Malgrat això … Si parlem d’eficiència, no podem delegar la responsabilitat exclusivament a “L’eina”. Les eines per si soles no…